КЛУБ ПО ПЕЕНЕ И АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО

В часовете по пеене и актьорско майсторство Вашите деца ще имат възможност да се потопят в света на музикално – театралното изкуство и да направят своите първи стъпки в сценичното превъплъщение.

Ще се учат как да влизат в образ, да запомнят реплики, да имат добра дикция и правилна стойка. Ще се забавляваме с игри, които ще развиват и насочват въображението. Ще се учим да дишаме правилно, за да можем да пеем и говорим на сцена, като всичко това ще бъде съобразено с възрастта и възможностите на Вашето дете.

В часовете ще бъдат включени елементи от дисциплините:

  • Пеене (техника на дишане, правилно звукоизвличане и интерпретация)
  • Сценична реч и правоговор (техника на говора, дикция)

* на родителите ще бъде предоставена информация при наличие на трудни за произнасяне звуци

  • Актьорско майсторство (упражнения за концентрация и внимание)
  • Ритмика и основни принципи на сценичното движение

С помощта на които, децата ще се учат да се изразяват по-добре, да бъдат по-уверени, да се изслушват и да разбират, уважават околните.

В края на учебната година резултатите от свършената работа ще бъдат представени в продукция, в която всички ще вземат участие.

Преподавател: Елица Желева

ЗАЩО ДА ЗАПИША ПИАНО?

Пианото е средство,чрез което хората могат да се докоснат до необятния свят на музиката. Богатата палитра от звуци, която то притежава, спомага затова всеки да има тази необикновена възможност да се пренесе в едно дуго измерение-това на музикаталната изразителност. Овладяването на клавишния инструмент е почти задължително при поставяне основите на музикалното образование още от най-ранна детска възраст. Неговата нагледност, звучност, богатство от обертонове прави пианото най-добър помощник на мнозина, решили да разберат що е това: солфеж,музикална теория и импровизация залегнали дълбоко във всички музикални произведения.

Уроците протичат индивидуално, по утвърдена методика, съобразена с нивото и възможностите на всеки ученик. Благодарение на неограничените възможности на пианото ние се впускаме в музикалните стилове без ограничения: поп, рок, класика и др. Репертоарът се определя от учител и ученик-съвместно, като крайната цел на постижение може да варира от професионална подготовка до забавление и хоби. Използваме всички необходими ресурси, без да пестим време и средства-най-добрата възможна база за музикално обучение: пиана, озвучаване, мултимедия и др.